PDF maken vanuit IllustratorVanuit Illustrator (vanaf versie 3) kunt u eenvoudig als PDF opslaan via:

Bestand > Opslaan als > kies PDF structuur

De voorkeuze "drukwerkkwaliteit" geeft de PDF de juiste instellingen. Hierbij is het van belang dat u voldoende snijmarge (3mm) kiest (zie pagina aanleverspecificaties voor uitleg). Aangeraden wordt om snijtekens in het document aan te brengen (Illustrator > Object > Snijgebied > Maken)

Het PDF document dient u bij uw bestelling aan te leveren.

Let op! Voordat u een PDF document aanlevert dient u deze altijd goed te controleren. U kunt voor de zekerheid altijd een gratis drukproef aanvragen om vooraf het afdrukresultaat goed te beoordelen.