Privacy policy | Disclaimer

disclaimerUw privacy en het waarborgen daarvan staat bij PIM Print hoog in het vaandel. Gegevens worden versleuteld opgeslagen en zijn alleen door de geregistreerde klant zelf in te zien en/of te wijzigen. Alle gedeelten van pimprint.nl waarbij u als gebruiker bent ingelogd verlopen via een beveiligde (https://) verbinding waarop gecontroleerde SSL certificaten zekerheid geven tot absolute versleuteling.


Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van pimprint.nl, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. PIM Print heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf op elk moment worden opgevraagd via klantlogin, hierbij heeft de gebruiker ongelimiteerd recht om zijn/haar accountgegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Accountgegevens bestaan slechts uit adresinformatie en orderomschrijving. Rekening-, bank- of creditcardgegevens worden niet opgeslagen en maken dan ook geen deel uit van de accountgegevens.


Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in accountgegevens wordt afgeraden om gebruik te maken van openbare computers of computers die met anderen worden gedeeld.

Om het online winkelen op pimprint.nl zo makkelijk mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van cookies. 
Cookies zijn onschadelijk en maken het leven van een online shopper makkelijker. Cookies zorgen ervoor dat u kunt inloggen in uw accountprofiel zonder steeds zelf uw inloggegevens in te voeren. Informatie inzien en bestellingen plaatsen is daardoor nog makkelijker te doen. Ook zijn deze cookies nodig om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden en het juiste bedrag aan de kassa te berekenen. Cookies zijn tevens nodig om alle functies van het winkelwagensysteem te gebruiken. Cookies maken het mogelijk dat u de juiste producten te zien krijgt, welke voor u relevant zijn. Als u bijvoorbeeld een produkt bekijkt kunnen wij de juiste accessoires tonen zodat u bij ontvangst niet onverwacht onderdelen mist. Informatie over het uitschakelen van cookies in uw webbrowser kunt u bij de meeste browsers vinden onder het kopje "help" of "voorkeuren". Uw browser accepteert dan geen cookies meer van websites. U kunt dan pimprint.nl nog steeds bezoeken maar loopt kans dat bepaalde elementen niet meer werken.

Veiligheidssysteem en de verwerking van aangeleverde documenten
Alle medewerkers van PIM Print hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud en vorm van alle documenten. PIM Print verwerkt dagelijks orders waaraan vertrouwelijke informatie verbonden is, zoals geboortekaartjes, rouwdrukwerk, verslagen en documenten met fijngevoelige gegevens. Deze data wordt slechts gebruikt voor het technisch uitvoeren van de bestelling. Documenten worden nooit verspreid, gepubliceerd of op enige wijze inhoudelijk beoordeeld.


Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van persoonsgegevens? Bel ons via +31 71 3316967 of mail info@pimprint.nl

 

Lees ook: Hoe gaat PIM Print om met uw gegevens?