Voor het opstellen van tekst voor een rouwkaart kunt u onderstaande voorbeelden gebruiken. Deze teksten zijn vrij om te gebruiken en naar uw eigen inzicht aan te passen. 

Rouwkaart teksten en tekstvoorbeelden, versjes, gedichtjes, die nodig zijn na een overlijden


Onze hele rouwkaarten collectie. Bekijk alle rouwkaarten om deze te laten drukken met uw persoonlijke tekst

Bekijkt u ook onze mooiste collectie rouwkaarten of rouwkaart tekst voorbeelden? Wij helpen u daar graag bij.
 

 

Aanhef teksten

Omringd door allen die hem/haar lief waren, is na een langdurige
en met moed gedragen ziekte van ons heengegaan ...

Heden overleed na een arbeidzaam leven onze ...

Na een liefdevolle verzorging is vrij zacht en kalm van ons
heengegaan ...

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij/zij
betekend heeft, moeten wij u tot onze diep droefheid mededelen
dat van ons is heengegaan ...

In volle vrede is na een werkzaam leven van ons heengegaan ...

Bedroeft geven wij u kennis dat na een noodlottig ongeval van
ons is heengegaan ...

Op (datum) overleed op ...-jarige leeftijd, ten gevolge van een
ongeval ...

Dankbaar dat hij/zij nog zo lang in ons midden mocht zijn, is toch
nog geheel onverwachts van ons heengegaan ...

Bedroeft, maar ook dankbaar dat hem/haar verdere pijn bespaard
is gebleven, geven wij u kennis van ...

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij/zij achterlaat, geven wij kennis van het ....

Veel te jong en met nog zoveel plannen is plotseling van ons
heengegaan ...

Na een rijk leven is toch nog onverwacht van ons heengegaan ...

Diep bedroefd geven wij kennis dat kort na zijn/haar geboorte ons
lief ... in het ziekenhuis is overleden.

Na ... mooie weken/maanden hebben wij op (datum) afscheid
genomen van ons ...

Intens bedroefd delen wij u mede dat na een bewonderenswaardig
gedragen ziekte is overleden ...

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor hetgeen hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van ...

In dankbare herinnering aan wat hij/zij voor ons is geweest en alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze ...

Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum Jacobus, is overleden
onze ...

Juist nu hij/zij meer en meer begon te genieten van het leven is
onverwacht overleden ...

Met al zijn/haar levenslust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet
kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze fantastische...

Intens bedroefd om zijn/haar te vroege afscheid, maar oprecht
dankbaar voor alles wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte rustig is ingeslapen mijn ...

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij/zij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze ...

Diep bedroeft hebben wij afscheid moeten nemen van ...

Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het plotseling
overlijden van ...

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze ...

 

Voorbeeld teksten

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij...
(Toon Hermans))

Ergens heel, heel ver weg.
Maar in gedachten altijd dichtbij.

Pluk de dag.
Pluk hem als een bloem
en bewonder hem iedere keer weer.!

Bij elk afscheid,
wordt een herinnering geboren.....

Ik ben alleen maar aan de overkant.
Ik ben ik, jij bent jij.
Wat we voor elkaar waren,
dat blijven wij voor altijd.

Onze wegen scheiden zich nu even
en al is het veel te vlug.
Straks, aan het einde van onze bestemming
zien we elkaar zeker terug.

Als mijn/onze liefde voor jou  je had 
kunnen redden,
dan was je er nu zeker nog geweest.

Als een ster sta je nu aan de hemel,
stralend kijk je op ons neer.
Zo zal je in mijn herinnering blijven,
telkens als ik naar boven kijk.
Keer op keer.

‘t Verlies was er al voor het einde.
De rouw al eer het afscheid kwam.
Toen die ellendige verwarring
bezit van je gedachten nam.
Wij voelden mee,  je stil verdriet.
Nu rouwen wij, doch treuren niet.

Als......
Als ik de dingen niet meer weet.
Als ik de dingen niet meer ken.
En al wat ik weet meteen vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben.
Herinner mij dan, stralend in de zon.
Vol levenskracht toen ik alles nog kon.

Als een klein vogeltje zo teer,
vloog zij langzaam neer.
Moegestreden maar toch niet alleen,
ging je zacht van ons heen.

Dank je voor de hand die je toestak.
Dank je voor de zorg die je bood.
Dank je voor de woorden die je sprak.
Dank je voor de glimlach die altijd te zien was.
Dank je voor alles wat je gaf.
Het was groots!

Over de golven van de zee,
draagt de wind mijn lichaam mee.
Moe maar blij,
want het is eindelijk voorbij.

En als de loopbaan is gelopen,
en het doel is bereikt.
Dan gaat de hemel voor hem/haar open,
hij/zij is voor eeuwig thuis gebracht.

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit weg zonder een zoen.
Want wie het noodlot zal ontmoeten,
zal het morgen niet meer doen.
(Dolf Brouwers)

Maar vroeg of laat verschijnt het land
dat elk verstand te boven gaat.
Waar ik, in vreugde opnieuw ontmoet,
wie ik voorgoed was kwijtgeraakt.
(Ton Fokke-Lambriex)

Je was een man van weinig woorden.
Herkenbaar voor de gene die bij je hoorde.
Een man, een vader, een opa
op wie je kon bouwen.
En wiens woord je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Gun het mij,
ik rust even uit.
Ik ga jullie voor,
waar dat ook is.

Donkere dagen,
vol met vragen.
Verlangend naar jou,
onbereikbaar vol kilte en kou.
Wil ik je laten weten,
dat ik van je hou.

Weggaan......
Weggaan maakt niet veel geluid.
Niet meer dan herfstbladeren
die opstuiven in de wind.
De boom blijft verweesd achter
nu zijn/haar stem op het tuinpad ligt
en geluiden dempt haast onhoorbaar.
Je voetstappen die zich verwijderen
alleen wie achter blijft weet
hoe afscheid klinkt.

Lieve .......
Zwijgzaam, stil en zonder vragen.
Heb je je ziekte gedragen.
Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam moegestreden
van mij weggegleden.
En na een dappere maar ongelijke strijd
uit je lijden bevrijd.
Rust zacht lieve.......

Met een lach en een traan,
heeft hij/zij het leven verlaten.
De rijke herinnering aan zijn/haar
bijzondere humor, kracht en
uitstraling dragen wij met ons mee.

Als je ouder wordt
en niet meer weet wie je bent.
Als je mensen ziet
maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden
om bij ons te leven.
Dan hopen wij
dat je nu de rust is gegeven.

Het eindsignaal heeft geklonken.
We staan allemaal buiten spel.
Geen extra tijd en geen score,
deze wedstrijd is nu afgelopen.

Midden uit het volle leven,
vanuit een druk bestaan,
is plotseling van ons heen gegaan,...

Je vader blijft je vader,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht.
Je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.
(Ria Schut)

Veel fijne herinneringen,
Verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Hij/Zij was er altijd voor iedereen,
nog zoveel te doen,
nog zoveel te geven,
hij/zij was nog niet klaar met dit leven.

En dan kun je alleen maar stil zijn,
waar haal ik nu mijn woorden vandaan?

Leven is eeuwig
en liefde onsterfelijk.
De dood is slechts een horizon,
een horizon is niets dan een grens
aan ons gezichtsvermogen.

Slotzinnen teksten

Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan deze advertentie
als kennisgeving te beschouwen.

Onze speciale dank gaat uit naar ... en naar de medewerkers/sters
van WIJdezorg Jacobus. Jullie liefdevolle zorg was voor hem/haar
en voor ons heel bijzonder.

Onze dank gaat uit naar het personeel van het Hof van Alkemade
voor de liefdevolle verzorging.

Wij willen u allen bedanken voor uw medeleven na het overlijden
van ...

Het gemis en de lege plaats blijven, maar uw aanwezigheid,
kaarten en telefoontjes zijn ons tot grote steun geweest.

Hartverwarmend waren uw reacties tijdens de ziekte en na het
overlijden van ...

De troostende woorden, prachtige bloemen en kaarten met
herinneringen hebben ons gesteund en ons verdriet verlicht.

De nagedachtenis aan ... is dank zij uw warme belangstelling
voor ons van grote waarde.

De crematie/begrafenis vindt in besloten kring plaats.

In het bijzonder danken wij de medewerkers van ... voor hun
betrokkenheid en liefdevolle verzorging